transformers

Transformador és un dispositiu que utilitza el principi de la inducció electromagnètica per canviar el voltatge de corrent altern.