resistències

Una resistència, que és un element limitador de corrent, té una resistència fixa, en general dues passadors, que limita la quantitat de corrent que flueix a través de la branca a la qual està connectat.