relés

Relé és un dispositiu de control elèctric, que té la funció d'aïllament.