Protecció de circuits

protecció de circuit és principalment per protegir els components de circuits electrònics en el cas de sobretensió, sobreintensitat de corrent, onada, la interferència electromagnètica dels danys.